"Dzựt Cô Hồn" của Tiki vui hay không vui? · September 6, 2017

Online Markerting Dưới Cách Nhìn Của Một Developer · April 30, 2017 · Dev

Cài đặt máy chủ Debian cho Python website · April 24, 2017 · Dev Tools Python Django

Dám Nghĩ Mà Đéo Dám Làm · April 18, 2017 · Living Life

Hướng Dẫn Lắp Máy Hackintosh 10 Triệu Đồng · February 28, 2017 · Dev Tools

Chuyển sang xài SASS thay cho Stylus · December 9, 2016 · UI/UX

Bạn Đã Đủ Trâu Bò Chưa? · October 25, 2016 · Living Life

Chúng ta giống nhau khi giận dữ · September 8, 2016 · Living Life

Suy nghĩ về giao diện Responsive · August 27, 2016 · UI/UX

Lựa chọn ngôn ngữ nào để phát triển dự án? · August 20, 2016 · Dev