Tôi là một kỹ sư phần mềm đã hoạt động trong ngành hơn 10 năm liên tục. Mỗi ngày tôi dành phần lớn thời gian để "đùa bỡn" cái máy tính của mình.

Tôi yêu thích công việc, có đam mê và khát vọng lớn trong tương lai. Tôi nghĩ tôi sẽ không chuyển nghề cho tới khi qua 60 tuổi.

Quan điểm về làm việc của tôi là phải chăm chỉ và có phương pháp. Giống như rèn luyện thể thao vậy, mỗi ngày từng chút một tiến lên, đến một ngày quay lại đã thấy mình đi được một đoạn đường dài đáng kể.

Dẫu vậy tôi không nghĩ mình là người "nghiện việc", vì bản thân vẫn còn nhiều nhu cầu khác. Tôi luôn yêu mến và tôn trọng những người biết cách hoàn thành trọn vẹn công việc của họ.

Mơ ước của tôi là tạo lập một công ty công nghệ có tầm vóc, xây dựng văn hóa làm việc chuyên nghiệp, là một nơi tuyệt vời dành cho những bộ óc hàng đầu của IT.


UPDATE 2019:

  • Tôi sáng lập và làm educator tại website: VNEGG.com

UPDATE 2020:

  • Tôi sáng lập và duy trì nền tảng sáng tác tiểu thuyết: Vietnovel Origin

UPDATE 2022:

  • Tôi sáng lập Vietdev Studio, một team chuyên về outsource chất lượng cao tại Tp. HCM.
  • Tôi cũng gộp thương hiệu VNEGG vào Vietdev và đặt tên mới là Vietdev Academy.

  • Name: Anh Tran "Phantom"
  • Job Title: Software Engineer, Entrepreneur.
  • Fields: Web, Mobile Apps.
  • Twitter: @anhtt

DigitalOcean Referral Badge