Tony Blog

https://www.nguyenquangtin.com/

Một người em trai, người bạn quen biết từ nhỏ thông qua việc chơi game cùng nhau. Blog của Tony tập trung về Code, Design và những vấn đề quản lý trong IT.

Fountainhead

https://www.leviethong.com/

Một người bạn học chung từ cấp 2, có nhiều suy nghĩ khá tương đồng với tôi. Website riêng của Hồng có nhiều quan điểm thú vị về cuộc sống, nhất là cho dân công nghệ. Bạn sẽ muốn ghé thăm một chút đó.