Tony Tin Nguyen

https://www.nguyenquangtin.com/

Một người em trai, người bạn quen biết từ nhỏ thông qua việc chơi game cùng nhau.